GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

Trường BDGD Hóc Môn thông báo:
1/ Lúc 7 giờ 30 Chủ nhật ngày 08/5/2016 tất cả học viên của 02 lớp cùng tham dự buổi giải đáp thắc mắc.(Cô Khanh từ 7 g 30 đến 9g, thầy Thuận từ 9 g đến hết buổi chiều) TẠI TRƯỜNG TH NGUYỄN THỊ NUÔI
2/ ngày 08/5/2016 thầy Thuận sẽ thông báo tiếp 02 buổi còn lại sẽ học ở đâu ( dự kiến là thứ bảy ngày 14/5 tại ĐHSP)
Lúc 7 giờ 30 thứ Bảy ngày 21/5/2016 cô Kha sẽ giải đáp thắc mắc cho học viên 02 lớp 5.1 và 5.2 tại Đại học Sư Phạm.

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC THI TỐT NGHIỆP

Khẩn:
Khoa GDTH thông báo đến học viên của 2 lớp cử nhân tiểu học như sau:
1/ Tự tải tài liệu tham khảo để thi tốt nghiệp tại:http://khoagdth.hcmup.edu.vn
2/ Thời gian giải đáp thắc mắc sẽ thông báo sau (dự kiến ngày thứ bảy 7 - 8/5/2016 hoặc 14 - 15/5/2016.)
3/ Địa điểm giải đáp thắc mắc là tại Hóc Môn (sẽ thông báo cụ thể sau khi liên hệ được hội trường)
4/ Cả hai lớp 5.1 và 5.2 cùng tham dự chung buổi giải đáp thắc mắc.

http://hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=10781%3A-cng-on-thi-tt-nghip-toan-va-ppdh-toan&catid=1903%3Agdththong-tin-ao-to&Itemid=3595&lang=vi&site=58