Trường BDGD Hóc Môn thông báo!

Trường BDGD Hóc Môn thông báo thời gian và địa điểm học :
Lớp 5.1:
Thứ bảy 7/3/15 : Phong cách học TV
Chủ nhật 8/3: tiếp tục học TNXH -2
Địa điểm : Trường TCKT-KT (TT dạy nghề cũ) Q.12
----------------

Lớp 5.2 :
Thứ bảy : tiếp tục học TNXH -2
Chủ nhật từ 8/3/15: Phong cách học TV
Địa điểm: Hội trường PGD Hóc Môn - 66 Quang Trung - Thị trấn Hóc Môn.

LỊCH THI HẾT HỌC PHẦN

Lịch thi hết học phần lớp CNTH k5. Hóc Môn
tại trường TH Tân Xuân

Ngày 07/2/2015 lớp 5.1:
7g30--> 9g : PPDH đạo đức
9g30-->11h: Lịch sử văn minh thế giới
13g-->15g : PPDH toán 1

Ngày 08/2/2015 lớp 5.2:
7g30--> 9g : Phân tích tác phẩm văn học
9g30-->11h: PPDH toán 1
13g-->15g : PPDH Âm nhạc.