Trường BDGD Hóc Môn thông báo đến Sinh viên lớp CNTH 5.2:

Trường BDGD Hóc Môn thông báo đến Sinh viên lớp CNTH 5.2:
Đề nghị các Anh/ Chị SV nộp tiền học phí đợt 7 + 8 ( năm thứ 4) về trường BDGD bắt đầu từ tháng 7/2015 - 9/2015 . Số tiền 7.000.000 đ . ( Hiện tại đang ở mức HP này; Nếu đóng  sớm thì ở mức trên, đóng muộn học phí tăng thì phải theo mức mới)
Riêng các Anh / Chị có tên sau nếu không đóng HP đợt 6 vừa qua thì sắp tới sẽ không được thi hết các HP đã học và bị xóa tên trên danh sách của lớp (DS đính kèm)

THÔNG BÁO: HỌC PHÍ (KÈM DANH SÁCH) HM 5.2

Gởi cô Liễu danh sách đóng học phí đợt 6 lớp CNTH 5.2, nhờ cô mail dùm cho lớp nhắc các bạn đóng học phí và danh sách các bạn đã đóng tiền đợt 6 đã đúng họ và tên chưa, để thứ hai ngày 27/4/2015 trường BDGD sẽ chuyển kinh phí về trường ĐHSP.
Cám ơn cô nhiều.

PHÒNG GD&ĐT HÓC MÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG BỒI DƯỠNG GIÁO DỤC         Độc  lập  - Tự do -   Hạnh phúc 
DANH SÁCH ĐÓNG HỌC PHÍ ĐỢT 6 - LỚP CNTH-K5
HÌNH THỨC ĐÀO TẠO: VLVH (HM)
STT HỌ TÊN NGÀY SINH TC SỐ TIỀN Ghi chú
1 Võ Ngọc Yến Nhi 11/5/1992 0 5B
2 Trần Thị Ngọc Nhiên 28/02/78 3,500,000
3 Phan Thị Quỳnh Như 21/04/90 0
4 Nguyễn Hồng Nhung 22/08/85 0
5 Nguyễn Thị Hồng Nhung 30/06/91 0
6 Phan Thị My Ny 11/4/1993 0
7 Mai Thị Kiều Oanh 15/08/87 3,500,000
8 Nguyễn Kim Oanh 8/8/1988 0
9 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 19/09/93 3,500,000
10 Nguyễn Ngọc Thu Oanh 27/03/85 0
11 Phạm Thị Yến Oanh 6/8/1980 0
12 Phạm Thị Kim Oanh 13/08/79 3,500,000
13 Nguyễn Tuấn Phong 30/10/83 0
14 Nguyễn Kim Phượng 24/01/86 0
15 Trần Thị Thanh Phượng 2/4/1983 0
16 Dương Thị Trúc Phương 28/03/87 0
17 Trần Thoại Linh Phương 13/07/93 0
18 Lê Thị Thanh Phương 10/10/1984 3,500,000
19 Lê Thị Ngọc Phúc 22/08/85 0
20 Nguyễn Minh Quân 26/09/92 3,500,000
21 Nguyễn Thị Kim Quy 8/10/1984 3,500,000
22 Trần Thị Đỗ Quyên 12/2/1980 0
23 Đỗ Thị Hoàng Quyên 20/06/85 0
24 Nguyễn Ngọc Thúy Quỳnh 4/9/1988 3,500,000
25 Dương Ngọc Giáng Sinh 25/12/85 0
26 Phạm Vũ Trường Sơn 24/07/91 0
27 Hoàng Thụy Phương Tâm 20/11/90 0
28 Lê Thị Thắm 10.12.1979 0
29 Lê Thị Cẩm Thạch 30/03/86 0
30 Phạm Thị Phương Thanh 16/02/93 0
31 Phạm Hoàng Thái 4/4/1985 0
32 Trần Thanh Thảo 31/10/91 0
33 Phan Ngọc Thảo 24/03/76 3,500,000
34 Nguyễn Thị Thanh Thảo 17/09/93 0 858
35 Nguyễn Thị Thu Thảo 2/2/1982 0
36 Nguyễn Thị Thanh Thảo 19/10/74 0 861
37 Ngô Trần Việt Thảo 25/05/93 3,500,000
38 Huỳnh Thị Phương Thảo 10/9/1975 0
39 Lê Thị Thu Thảo 9/1/1993 0
40 Võ Thị Nguyên Thảo 11/2/1985 3,500,000
41 Nguyễn Thanh Thảo 19/02/88 0
42 Trần Thị Bảo Thi 29/05/93 0
43 Hà Nguyễn Anh Thư 10/1/1988 0
44 Tôn Thị Hoài Thương 14/10/93 3,500,000
45 Trần Cẩm Thu 26/08/93 0
46 Đặng Ngọc Thu 20/07/90 0
47 Đặng Thị Thuận 29/01/91 0
48 Phạm Ngọc Thùy 2/10/1982 3,500,000
49 Nguyễn Thị Hạnh Thúy 19/04/84 3,500,000
50 Trịnh Thị Thủy 23/08/75 0
51 Lê Thị Bích Thủy 19/06/87 0
52 Mai Thị Thủy 4/3/1987 3,500,000
53 Nguyễn Thị Thuyền 26/01/90 3,500,000
54 Phạm Thị Hồng Thuỷ 29/10/91 0
55 Phạm Xuân Tiến 28/12/90 3,500,000
56 Lâm Thị Kim Tiến 26/03/90 0
57 Lê Trương Phượng Toàn 17/02/93 0
58 Nguyễn Thị Tươi 4/12/1988 0
59 Đinh Bảo Trâm 13/03/93 0
60 Trần Thị Thùy Trâm 25/12/92 0
61 Trần Thị Huyền Trân 15/07/93 0
62 Tô Thị Thùy Trang 4/4/1993 0
63 Nguyễn Thị Thùy Trang 24/12/81 0
64 Trần Minh Thu Trang 22/01/91 0
65 Trần Ngọc Thiên Trang 12/2/1990 0
66 Nguyễn Thị Thu Trang 16/12/93 3,500,000
67 Trần Thị Đoan Trang 1/6/1984 0
68 Trần Thị Thu Trang 22/12/90 0
69 Huỳnh Ngọc Bảo Trang 23/07/93 3,500,000
70 Lê Đoàn Phương Trinh 29/07/93 0
71 Trần Thanh Trúc 18/11/93 0
72 Huỳnh Thanh Trúc 17/02/93 0
73 Nguyễn Thị Thanh Trúc 23/06/91 0
74 Trần Châu Thanh 5/8/1992 0
75 Trần Phụng Yên 26/03/93 0
76 Phan Thị Ngọc 23/01/82 3,500,000
77 Đinh Thị Kim Tuyền 3/5/1993 0
78 Võ Thanh Tuyền 12/2/1993 0
79 Mai Mộng Tuyền 27/06/86 0
80 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 4/9/1989 0
81 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 21/03/90 0
82 Trần Kim Tuyết 8/1/1992 3,500,000
83 Hoàng Thụy Ngọc Tuyết 18/07/88 0
84 Lê Thị Hải Vân 21/10/93 3,500,000
85 Dương Thị Hồng Vân 25/12/72 0
86 Dương Thị Tuyết Vân 11/2/1982 0
87 Nguyễn Thị Thu Vân 11/7/1992 0
88 Đỗ Thị Kim Vân 8/1/1990 0
89 Trần Thị An Vân 24/12/92 0
90 Lê Thị Kim Vui 24/07/80 0
91 Ngô Thị Thanh Xuân 29/01/93 0
92 Trần Thị Mỹ Xuân 22/03/87 0
93 Phan Thị Hồng Xuân 21/05/84 0
94 Nguyễn Thị Xuân 20/09/75 0
95 Dương Thị Ngọc Yến 16/05/89 0
96 Đặng Thị Ngọc Yến 9/1/1993 3,500,000
97 Nguyễn Thị Ngọc Yến 6/4/1976 3,500,000
98 Nguyễn Thị Kim Yến 18/06/91 0
99 Lê Thị Ngọc Hân 0
100 Lê Thị Ngọc  Tuyền 0
101 Vũ Kim  Ngân 0
102 Nguyễn Hồ Trị  Quốc 3,500,000
103 Hùynh Thị Thanh  Thảo 0
104 Trần Thị Thủy Tiên 0
105 Phan Ngọc  Linh 0
106 Trần Mộng Huyền  Linh 0
87,500,000 25

ĐỊA ĐIỂM THI LỚP CNTH HÓC MÔN KHÓA 5: TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN XUÂN

Hiện thời địa điểm thi của 2 lớp HM 5.1 và HM 5.2 là trường tiểu học Tân Xuân (trên đường quốc lộ 22, gần chợ Đầu Mối).