THÔNG BÁO: CÔNG VĂN VỀ MỨC THU HỌC PHÍ

Bạn nào chưa đóng học phí đợt 7 và 8 thì bắt đầu tháng 11 sẽ đóng theo mức học phí mới. Các bạn cố gắng đóng trước ngày 15/11 để trường BDGD còn kịp chuyển đợt 8 theo mức cũ.


THÔNG BÁO

Chưa đóng HP đợt 6+7 thì không được thi lần này.Chưa đóng đợt 8 thì không xếp danh sách đi TTSP.
Các bạn học viên trong lớp xem có thiếu sót gì không để bổ sung và thông tin lại gấp để trường tổng hợp báo cáo về trường đại học sư phạm số sinh viên thực tế đã học và đã đóng học phí. (các bạn học viên nào chưa đóng học nhanh chóng đóng học phí gấp về trường BDGD)

LỊCH THI 5A (17/10) & 5B (18/10)

- Ai chưa đóng học phí đợt 6 và 7 sẽ không được dự thi đợt này.
- Ai chưa đóng đợt 8 thì trong ngày thi đem tiền theo để đóng. 
- Hạn chót đóng tiền đợt 8 ngày 31/10/2015. Sau ngày này sẽ không được xếp DS đi Thực tập SP.