LỊCH THI MỚI VÀ THI LẠI: 5B (20/12, 21/12, 27/12) & 5A (21/12, 28/12)

STT
GIỜ THI

LỚP
TSP
MÔN THI
GIỜ 
NGÀY
KHỐI


1 7 H30' ->9H 20.12.14 HM.5.2 5 Hoạt động NGLL
2 9H30 ->11 H HM.5.2 5 Hình học
3 13H - 15 H 20.12.14 HM.5.2 5  Lịch sử văn minh thế giới
1 7 H30' ->9H 27.12.14 HM.5.2 5  Lý luận DH thể dục
2 9H30 ->11 H HM.5.2 5 Lý luận DH tự nhiên-xã hội 1
3 13H - 15 H 27.12.14 HM.5.2 5 Lý luận DH đạo đức

* PPDH ÂM NHẠC = ÂM NHẠC (LẦN 2)


STT GIỜ THI LỚP TSP MÔN THI
GIỜ  NGÀY KHỐI
1 7 H30' ->9H 21.12.14 HM.5.1 6 Hoạt động NGLL
2 9H30 ->11 H HM.5.1 6 Hình học
3 13H - 14 H30 21.12.14 HM.5.1 126 HV PP DẠY HỌC ÂM NHẠC 
4 14H 30 - 16 H 21.12.14 HM.5.1 74.HV NGỮ PHÁP
5 HM.5.2 74 HV PP DẠY HỌC ÂM NHẠC 
1 7 H30' ->9H 28.12.14 HM.5.1 6 Lý luận DH thể dục
2 9H30 ->11 H HM.5.1 6 Lý luận DH tự nhiên-xã hội 1
3 13H - 15 H 28.12.14 HM.5.1 6 Phân tích tác phẩm văn học ở trường TH.

LỊCH HỌC 5B T7 (22/11) VÀ CN (23/11)

T7 22/11: học bình thường
CN 23/11: nghỉ
Môn PPDH Toán 1: cô Hằng (sẽ bắt đầu học vào CN 30/11)

DANH SÁCH HỌC PHÍ ĐỢT 5

Thứ bảy này (22/11) bộ phận tài vụ trường BDGD xuống thu học phí 2 lớp!
STT HỌ TÊN N.SINH HỌC PHÍ GHI CHÚ
1 Võ Ngọc Yến Nhi 11/5/1992 0 5B
2 Trần Thị Ngọc Nhiên 28/02/78 3,500,000
3 Phan Thị Quỳnh Như 21/04/90 0
4 Nguyễn Hồng Nhung 22/08/85 0
5 Nguyễn Thị Hồng Nhung 30/06/91 0
6 Phan Thị My Ny 11/4/1993 3,500,000
7 Mai Thị Kiều Oanh 15/08/87 3,500,000
8 Nguyễn Kim Oanh 8/8/1988 0
9 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 19/09/93 0
10 Nguyễn Ngọc Thu Oanh 27/03/85 0
11 Phạm Thị Yến Oanh 6/8/1980 0
12 Phạm Thị Kim Oanh 13/08/79 0
13 Nguyễn Tuấn Phong 30/10/83 3,500,000
14 Nguyễn Kim Phượng 24/01/86 3,500,000
15 Trần Thị Thanh Phượng 2/4/1983 0
16 Dương Thị Trúc Phương 28/03/87 0 đợt 3 , đợt 4  chua chuyen hoc phi dot 4/2014
17 Bùi Thị Phương 30/09/93 0 NGHI
18 Trần Thoại Linh Phương 13/07/93 0
19 Lê Thị Thanh Phương 10/10/1984 3,500,000
20 Lê Văn Phúc 21/10/79 0
21 Lê Thị Ngọc Phúc 22/08/85 3,500,000
22 Nguyễn Minh Quân 26/09/92 3,500,000
23 Nguyễn Thị Kim Quy 8/10/1984 0
24 Trần Thị Đỗ Quyên 12/2/1980 0
25 Đỗ Thị Hoàng Quyên 20/06/85 3,500,000
26 Nguyễn Ngọc Thúy Quỳnh 4/9/1988 3,500,000
27 Dương Ngọc Giáng Sinh 25/12/85 0
28 Phạm Vũ Trường Sơn 24/07/91 0
29 Hoàng Thụy Phương Tâm 20/11/90 0
30 Văn Thị Tâm 5/7/1989 0 NGHI
31 Lê Thị Thắm 10.12.1979 3,500,000
32 Lê Thị Cẩm Thạch 30/03/86 3,500,000
33 Phạm Thị Phương Thanh 16/02/93 3,500,000
34 Trần Thị Ngọc Thanh 22/12/90 0 NGHI
35 Phạm Hoàng Thái 4/4/1985 0
36 Trần Thanh Thảo 31/10/91 3,500,000
37 Phan Ngọc Thảo 24/03/76 0
38 Nguyễn Thị Thanh Thảo 17/09/93 3,500,000 858
39 Nguyễn Thị Thu Thảo 2/2/1982 0
40 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 26/10/89 0 NGHI
41 Nguyễn Thị Thanh Thảo 19/10/74 0 861
42 Ngô Trần Việt Thảo 25/05/93 3,500,000
43 Huỳnh Thị Phương Thảo 10/9/1975 0
44 Lê Thị Thu Thảo 9/1/1993 3,500,000
45 Phạm Thị Phương Thảo 21/10/79 0 NGHI
46 Võ Thị Nguyên Thảo 11/2/1985 0
47 Nguyễn Thanh Thảo 19/02/88 0
48 Trần Thị Bảo Thi 29/05/93 0
49 Nguyễn Thị Ái Thơ 13/06/89 0 NGHI
50 Hà Nguyễn Anh Thư 10/1/1988 0
51 Tôn Thị Hoài Thương 14/10/93 3,500,000
52 Trần Cẩm Thu 26/08/93 0
53 Đặng Ngọc Thu 20/07/90 0
54 Đặng Thị Thuận 29/01/91 0
55 Phạm Ngọc Thùy 2/10/1982 3,500,000
56 Nguyễn Thị Hạnh Thúy 19/04/84 3,500,000
57 Phan Thanh Thúy 9/2/1988 0 NGHI
58 Trịnh Thị Thủy 23/08/75 3,500,000
59 Lê Thị Bích Thủy 19/06/87 0
60 Mai Thị Thủy 4/3/1987 3,500,000
61 Nguyễn Thị Thuyền 26/01/90 3,500,000
62 Phạm Thị Hồng Thuỷ 29/10/91 0
63 Phạm Xuân Tiến 28/12/90 7,000,000 đợt 4+5
64 Lâm Thị Kim Tiến 26/03/90 3,500,000
65 Lê Trương Phượng Toàn 17/02/93 0
66 Nguyễn Thị Tươi 4/12/1988 0
67 Tô Thị Thanh Trầm 23/01/93 0
68 Đinh Bảo Trâm 13/03/93 0
69 Trần Thị Thùy Trâm 25/12/92 3,500,000
70 Trần Thị Huyền Trân 15/07/93 0
71 Tô Thị Thùy Trang 4/4/1993 0
72 Nguyễn Thị Thùy Trang 24/12/81 3,500,000
73 Trần Minh Thu Trang 22/01/91 0
74 Trần Ngọc Thiên Trang 12/2/1990 3,500,000
75 Nguyễn Thị Thu Trang 16/12/93 0
76 Trần Thị Đoan Trang 1/6/1984 3,500,000
77 Trần Thị Thu Trang 22/12/90 3,500,000
78 Huỳnh Ngọc Bảo Trang 23/07/93 3,500,000
79 Lê Đoàn Phương Trinh 29/07/93 0
80 Trần Thanh Trúc 18/11/93 0
81 Nguyễn Thanh Trúc 18/08/86 0 NGHI
82 Huỳnh Thanh Trúc 17/02/93 0
83 Nguyễn Thị Thanh Trúc 23/06/91 3,500,000
84 Trần Châu Thanh 5/8/1992 0
85 Trần Phụng Yên 26/03/93 0
86 Phan Thị Ngọc 23/01/82 3,500,000
87 Đinh Thị Kim Tuyền 3/5/1993 3,500,000
88 Võ Thanh Tuyền 12/2/1993 0
89 Mai Mộng Tuyền 27/06/86 0
90 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 4/9/1989 0
91 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 21/03/90 0
92 Trần Kim Tuyết 8/1/1992 3,500,000
93 Hoàng Thụy Ngọc Tuyết 18/07/88 0
94 Võ Thị Ánh Tuyết 14/07/90 0 NGHI
95 Lê Thị Hải Vân 21/10/93 3,500,000
96 Dương Thị Hồng Vân 25/12/72 3,500,000
97 Dương Thị Tuyết Vân 11/2/1982 0
98 Nguyễn Thị Thu Vân 11/7/1992 3,500,000
99 Đỗ Thị Kim Vân 8/1/1990 3,500,000
100 Trần Thị An Vân 24/12/92 0
101 Lê Thị Kim Vui 24/07/80 0
102 Ngô Thị Thanh Xuân 29/01/93 0
103 Trần Thị Mỹ Xuân 22/03/87 0
104 Phan Thị Hồng Xuân 21/05/84 3,500,000
105 Nguyễn Thị Xuân 20/09/75 3,500,000
106 Trịnh Kim Yến 30/03/93 0 NGHI
107 Dương Thị Ngọc Yến 16/05/89 0
108 Đặng Thị Ngọc Yến 9/1/1993 3,500,000
109 Nguyễn Thị Ngọc Yến 6/4/1976 0
110 Nguyễn Thị Kim Yến 18/06/91 0
111 Lê Thị Ngọc Hân 0
112 Lê Thị Ngọc  Tuyền 0
113 Vũ Kim  Ngân 0
114 Nguyễn Hồ Trị  Quốc 0
115 Dương Thị Thanh  Ngân 0 NGHI
116 Hùynh Thị Thanh  Thảo 0
117 Trần Thị Thủy Tiên 0 Khóa 4 Q12 c sang
118 Phan Ngọc  Linh 3,500,000
119 Trần Mộng Huyền  Linh 0

THU HỌC PHÍ ĐỢT 5

Hạn chót thứ 7 (22/11), trường BDGD đến lớp thu. Còn lại các bạn xuống trường ĐH Sư Phạm đóng.