THÔNG BÁO: HỌC PHÍ (KÈM DANH SÁCH) HM 5.2

Gởi cô Liễu danh sách đóng học phí đợt 6 lớp CNTH 5.2, nhờ cô mail dùm cho lớp nhắc các bạn đóng học phí và danh sách các bạn đã đóng tiền đợt 6 đã đúng họ và tên chưa, để thứ hai ngày 27/4/2015 trường BDGD sẽ chuyển kinh phí về trường ĐHSP.
Cám ơn cô nhiều.

PHÒNG GD&ĐT HÓC MÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG BỒI DƯỠNG GIÁO DỤC         Độc  lập  - Tự do -   Hạnh phúc 
DANH SÁCH ĐÓNG HỌC PHÍ ĐỢT 6 - LỚP CNTH-K5
HÌNH THỨC ĐÀO TẠO: VLVH (HM)
STT HỌ TÊN NGÀY SINH TC SỐ TIỀN Ghi chú
1 Võ Ngọc Yến Nhi 11/5/1992 0 5B
2 Trần Thị Ngọc Nhiên 28/02/78 3,500,000
3 Phan Thị Quỳnh Như 21/04/90 0
4 Nguyễn Hồng Nhung 22/08/85 0
5 Nguyễn Thị Hồng Nhung 30/06/91 0
6 Phan Thị My Ny 11/4/1993 0
7 Mai Thị Kiều Oanh 15/08/87 3,500,000
8 Nguyễn Kim Oanh 8/8/1988 0
9 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 19/09/93 3,500,000
10 Nguyễn Ngọc Thu Oanh 27/03/85 0
11 Phạm Thị Yến Oanh 6/8/1980 0
12 Phạm Thị Kim Oanh 13/08/79 3,500,000
13 Nguyễn Tuấn Phong 30/10/83 0
14 Nguyễn Kim Phượng 24/01/86 0
15 Trần Thị Thanh Phượng 2/4/1983 0
16 Dương Thị Trúc Phương 28/03/87 0
17 Trần Thoại Linh Phương 13/07/93 0
18 Lê Thị Thanh Phương 10/10/1984 3,500,000
19 Lê Thị Ngọc Phúc 22/08/85 0
20 Nguyễn Minh Quân 26/09/92 3,500,000
21 Nguyễn Thị Kim Quy 8/10/1984 3,500,000
22 Trần Thị Đỗ Quyên 12/2/1980 0
23 Đỗ Thị Hoàng Quyên 20/06/85 0
24 Nguyễn Ngọc Thúy Quỳnh 4/9/1988 3,500,000
25 Dương Ngọc Giáng Sinh 25/12/85 0
26 Phạm Vũ Trường Sơn 24/07/91 0
27 Hoàng Thụy Phương Tâm 20/11/90 0
28 Lê Thị Thắm 10.12.1979 0
29 Lê Thị Cẩm Thạch 30/03/86 0
30 Phạm Thị Phương Thanh 16/02/93 0
31 Phạm Hoàng Thái 4/4/1985 0
32 Trần Thanh Thảo 31/10/91 0
33 Phan Ngọc Thảo 24/03/76 3,500,000
34 Nguyễn Thị Thanh Thảo 17/09/93 0 858
35 Nguyễn Thị Thu Thảo 2/2/1982 0
36 Nguyễn Thị Thanh Thảo 19/10/74 0 861
37 Ngô Trần Việt Thảo 25/05/93 3,500,000
38 Huỳnh Thị Phương Thảo 10/9/1975 0
39 Lê Thị Thu Thảo 9/1/1993 0
40 Võ Thị Nguyên Thảo 11/2/1985 3,500,000
41 Nguyễn Thanh Thảo 19/02/88 0
42 Trần Thị Bảo Thi 29/05/93 0
43 Hà Nguyễn Anh Thư 10/1/1988 0
44 Tôn Thị Hoài Thương 14/10/93 3,500,000
45 Trần Cẩm Thu 26/08/93 0
46 Đặng Ngọc Thu 20/07/90 0
47 Đặng Thị Thuận 29/01/91 0
48 Phạm Ngọc Thùy 2/10/1982 3,500,000
49 Nguyễn Thị Hạnh Thúy 19/04/84 3,500,000
50 Trịnh Thị Thủy 23/08/75 0
51 Lê Thị Bích Thủy 19/06/87 0
52 Mai Thị Thủy 4/3/1987 3,500,000
53 Nguyễn Thị Thuyền 26/01/90 3,500,000
54 Phạm Thị Hồng Thuỷ 29/10/91 0
55 Phạm Xuân Tiến 28/12/90 3,500,000
56 Lâm Thị Kim Tiến 26/03/90 0
57 Lê Trương Phượng Toàn 17/02/93 0
58 Nguyễn Thị Tươi 4/12/1988 0
59 Đinh Bảo Trâm 13/03/93 0
60 Trần Thị Thùy Trâm 25/12/92 0
61 Trần Thị Huyền Trân 15/07/93 0
62 Tô Thị Thùy Trang 4/4/1993 0
63 Nguyễn Thị Thùy Trang 24/12/81 0
64 Trần Minh Thu Trang 22/01/91 0
65 Trần Ngọc Thiên Trang 12/2/1990 0
66 Nguyễn Thị Thu Trang 16/12/93 3,500,000
67 Trần Thị Đoan Trang 1/6/1984 0
68 Trần Thị Thu Trang 22/12/90 0
69 Huỳnh Ngọc Bảo Trang 23/07/93 3,500,000
70 Lê Đoàn Phương Trinh 29/07/93 0
71 Trần Thanh Trúc 18/11/93 0
72 Huỳnh Thanh Trúc 17/02/93 0
73 Nguyễn Thị Thanh Trúc 23/06/91 0
74 Trần Châu Thanh 5/8/1992 0
75 Trần Phụng Yên 26/03/93 0
76 Phan Thị Ngọc 23/01/82 3,500,000
77 Đinh Thị Kim Tuyền 3/5/1993 0
78 Võ Thanh Tuyền 12/2/1993 0
79 Mai Mộng Tuyền 27/06/86 0
80 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 4/9/1989 0
81 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 21/03/90 0
82 Trần Kim Tuyết 8/1/1992 3,500,000
83 Hoàng Thụy Ngọc Tuyết 18/07/88 0
84 Lê Thị Hải Vân 21/10/93 3,500,000
85 Dương Thị Hồng Vân 25/12/72 0
86 Dương Thị Tuyết Vân 11/2/1982 0
87 Nguyễn Thị Thu Vân 11/7/1992 0
88 Đỗ Thị Kim Vân 8/1/1990 0
89 Trần Thị An Vân 24/12/92 0
90 Lê Thị Kim Vui 24/07/80 0
91 Ngô Thị Thanh Xuân 29/01/93 0
92 Trần Thị Mỹ Xuân 22/03/87 0
93 Phan Thị Hồng Xuân 21/05/84 0
94 Nguyễn Thị Xuân 20/09/75 0
95 Dương Thị Ngọc Yến 16/05/89 0
96 Đặng Thị Ngọc Yến 9/1/1993 3,500,000
97 Nguyễn Thị Ngọc Yến 6/4/1976 3,500,000
98 Nguyễn Thị Kim Yến 18/06/91 0
99 Lê Thị Ngọc Hân 0
100 Lê Thị Ngọc  Tuyền 0
101 Vũ Kim  Ngân 0
102 Nguyễn Hồ Trị  Quốc 3,500,000
103 Hùynh Thị Thanh  Thảo 0
104 Trần Thị Thủy Tiên 0
105 Phan Ngọc  Linh 0
106 Trần Mộng Huyền  Linh 0
87,500,000 25

ĐỊA ĐIỂM THI LỚP CNTH HÓC MÔN KHÓA 5: TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN XUÂN

Hiện thời địa điểm thi của 2 lớp HM 5.1 và HM 5.2 là trường tiểu học Tân Xuân (trên đường quốc lộ 22, gần chợ Đầu Mối).

HỌC PHÍ + LỊCH THI (25,26 THÁNG 4 NĂM 2015)


Lưu ý: Các bạn đóng học phí vào ngày 4,5/4/2015 (Trường BDGD đến lớp thu tiền) các ngày làm việc trong tuần từ nay đến 15/4/2015. Nếu không đóng HP sẽ không được dự thi hết HP của đợt này.

Trường BDGD Hóc Môn thông báo!

Trường BDGD Hóc Môn thông báo thời gian và địa điểm học :
Lớp 5.1:
Thứ bảy 7/3/15 : Phong cách học TV
Chủ nhật 8/3: tiếp tục học TNXH -2
Địa điểm : Trường TCKT-KT (TT dạy nghề cũ) Q.12
----------------

Lớp 5.2 :
Thứ bảy : tiếp tục học TNXH -2
Chủ nhật từ 8/3/15: Phong cách học TV
Địa điểm: Hội trường PGD Hóc Môn - 66 Quang Trung - Thị trấn Hóc Môn.